OVK-besiktning Stockholm

RING OSS - 08-124 005 91

OVK-besiktning

OVK-besiktning i Stockholm

En regelbunden OVK-besiktning är obligatorisk i så gott som alla byggnader enligt svensk lag. Syftet med besiktningen är att ta reda på hur väl ventilationssystemet fungerar och att inomhusklimatet är tillfredställande för de som bor eller arbetar i fastigheten. Det är fastighetsägaren, hyresvärden eller BRF:en som ansvarar för att en OVK utförs av en certifierad funktionskontrollant.

Är ni fastighetsägare, hyresvärd eller medlem i en BRF, är ni välkomna att kontakta oss för att boka in en noggrann OVK i Stockholm. Vi finns även i Uppsala, Västerås, Norrtälje och Södertälje.

Regler för en OVK-besiktning

En OVK omgärdas av reglerna:

 1. En fastighetsägare, fastighetsansvarig eller hyresvärd för offentliga byggnader som hyser skolor och vårdinrättningar ska anlita en certifierad och auktoriserad OVK-tjänsteman som utför en OVK vart 3:e år.
 2. En fastighetsägare, fastighetsansvarig eller hyresvärd för alla slags flerbostadshus och kontorsbyggnader, personalutrymmen och industribyggnader vars byggnader har FT- och FTX-ventiler, ska anlita en certifierad och auktoriserad OVK-tjänsteman som utför en OVK vart 3:e år.
 3. En fastighetsägare, fastighetsansvarig eller hyresvärd för flerbostadshus, som har S-, F- och FX_ventiler, ska anlita en certifierad och auktoriserad OVK-tjänsteman som utför en OVK vart 6:e år.
 4. En fastighetsägare, fastighetsansvarig eller hyresvärd ska anlita en certifierad och auktoriserad OVK-tjänsteman som utför en OVK i en- eller tvåbostadshus, som har FX-, FT- och FTX-ventiler vid installation, innan systemet tas i bruk.

Så utför vi en OVK i Stockholm

Det kan finnas föroreningar i ventilerna som riskerar att spridas i byggnaden. Därför kontrollerar och mäter vi inomhusluften så att den är hälsosam nog för dem som vistas i byggnaden.

Vi kontrollerar att:

 1. ventilerna sprider ren luft i byggnaden
 2. ventilernas funktion och skötselanvisningar finns lättillgängliga
 3. ventilerna fungerar som de är avsedda att göra
 4. funktion och egenskaper hos ventiler stämmer
 5. rätt åtgärder vidtas för att förbättra energihushushållningen i ventilationssystemet 
  men utan att medföra ett försämrat inomhusklimat. 

Vi är auktoriserade och har de certifikat som krävs för att utföra OVK-besiktningar. Välkomna att kontakta oss för att boka in en noggrann OVK i Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrtälje eller Södertälje.

Magpie Ventilation


Kryssargatan 7
120 63 Stockholm

08-124 005 91

[javascript protected email address]

730725-XXX


OVK Stockholm

Injustering

Ventilationsservice


logo-image

Om Oss

Vi är certifierade och auktoriserade för OVK-besiktningar i Stockholm.

Läs mer om oss

Integritetspolicy

Kontakt

Magpie Ventilation

Org nr: 730725-XXX
Kryssargatan 7
120 63 Stockholm
Tel: 08-124 005 91

Hitta hit